Trang chủ / Tin tức chung / Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2013 - 2018

Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2013 - 2018

NGUYỄN VĂN BAN 18/04/2018

Đại hội nhiệm kỳ (2013-2018) đã bầu ra Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ban Kiểm tra đã biên soạn “Quy chế làm việc” và đã được Ban Thường vụ Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam chấp nhận và ban hành.

Revision activities in years 2013-2018

 NGUYỄN VĂN BAN 
Trưởng ban Kiểm tra, Hội KHKT Đúc - Luyện kim Việt Nam

1. CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CỦA HỘI 

Đại hội nhiệm kỳ (2013-2018) đã bầu ra Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ban Kiểm tra đã biên soạn “Quy chế làm việc” và đã được Ban Thường vụ Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam chấp nhận và ban hành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác của Ban Kiểm tra được Ban Thường vụ phối hợp thường xuyên, như mời tham dự các cuộc họp của thường vụ để nắm bắt tình hình chung và cùng thường vụ bàn bạc, đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ công tác của hội. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Kiểm tra cũng có những khó khăn nhất định. Do các hội viên của hội phân bố khắp cả nước, trong khi Ban Kiểm tra chỉ có ba người, 2 người còn đương nhiệm nên qũy thời gian hạn hẹp và công tác phí cần thiết không có, nên tình hình hoạt động của các hội thành viên khó nắm bắt đầy đủ và kịp thời. Vì vậy, Ban Kiểm tra chủ trương chỉ tiến hành kiểm tra khi có yêu cầu của Ban Chấp hành, của các hội thành viên, hoặc có khiếu kiện. 

2. NHỮNG SỰ KIỆN LỚN TRONG NHIỆM KỲ QUA 

Tháng 5 năm 2013, hội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ (2013 - 2018) và lập kế hoạch củng cố tổ chức của các chi hội thành viên, như chi hội Đúc - Luyện kim TP Hồ Chí Minh, Hội Nhiệt luyện Việt Nam và tiến hành thành lập chi hội Đúc - Luyện kim tại Công ty Gang - thép Thái Nguyên Trong năm 2015, các hội thành viên ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổ chức đại hội, có ban chấp hành mới và tiếp tục duy trì các hoạt động ổn định. Cuối năm 2015, hội Đúc - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị Đúc châu Á lần thứ 13 tại Hà Nội thành công. Năm 2016, Hội Đúc - Luyện kim kỷ niệm 50 năm thành lập và chi hội Hà Nội cũng kỷ niệm 20 năm thành lập. 

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA 

Ban kiểm tra thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của hội và các hội thành viên thông qua Ban Thường vụ. Việc Kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề Ban không tiến hành do không có yêu cầu. Những năm qua tình hình hoạt động của hội và các hội thành viên khá sôi nổi, nội bộ đoàn kết do vậy cũng chưa có nhu cầu phải tiến hành kiểm tra một đơn vị hay cá nhân nào. Nhìn chung Ban Chấp hành đã hoạt động đều đặn và có chất lượng, tuy có nhiều khó khăn về tài chính nhưng đã cố gắng duy trì hoạt động của hội ngày càng ổn định và phát triển. Các hoạt động tài chính đều có báo cáo quyết toán đầy đủ và rõ ràng, được báo cáo trong các kỳ họp Ban Thường vụ.  

4. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT VIỆT NAM 

Hàng năm cứ 6 tháng và cuối năm đều có báo cáo về công tác kiểm tra của hội gửi tới Ban Kiểm tra của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Hàng năm, Ban Kiểm tra cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của liên hiệp hội và các cuộc họp trao đổi, bồi dưỡng về công tác kiểm tra của liên hiệp hội. 

5. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA TRONG NHIỆM KỲ TỚI 

Thường xuyên phối hợp cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hội để nắm bắt tình hình hoạt động của các hội thành viên. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về báo cáo định kỳ của Ban Thanh tra Liên hiệp hội KHKT Việt Nam. Khi xuất hiện yêu cầu sẽ khẩn trương tiến hành công tác kiểm tra theo điều lệ.