RITM VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ

Tiền thân là Viện nghiên cứu các phương pháp công nghệ mới được thành lập năm 1970 . Năm 1979 sáp nhập thêm Phân viện máy nâng vận chuyển và xếp dỡ (M74) và đổi tên thành Viện nghiên cứu công nghệ gia công cơ khí, hiện nay là Viện nghiên cứu Công nghệ.

SSC CÔNG TY THÉP MIÊN NAM

Địa chỉ tại 56, Thủ Khoa Huân, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh. Phạm vi hoạt đông kinh doanh các sản phẩm về thép

TISCO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Địa chỉ tại Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên. Khai thác, sản xuất và kinh doanh các lĩnh vực về cơ khí, luyện kim, nguyên liệu...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 126/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28-5-1999 trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp I.

TRƯỜNG KỸ THUÂT CƠ KHÍ LUYỆN KIM SÀI GÒN

Viện được thành lập theo quyết định số 209 1/QĐ-UB-VX của Chủ Tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/04/2000. Đào tạo nhiều ngành nghề và hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học trên thế giới.

VIỆN LUYỆN KIM ĐEN

Viện Luyện kim đen mà tiền thân là Phân viện Luyện kim Thái Nguyên được thành lập ngày 08/11/1972 theo Quyết định sô 5CL/CB của Bô trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim.

VIỆN NGHIÊN CỨU MỎ VÀ LUYỆN KIM

Là viện khoa học, công nghệ và môi trường chuyên ngành mỏ và luyện kim trực thuộc Bộ Công nghiệp, có chức năng nghiên cứu triển khai. lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế đề án công nghệ à thiết bị, đào tạo cán bộ, cung cấp dịch vụ khoa học- kinh tế, tư vấn...

VSC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC) được thành lập theo Quyết định sô .255/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất ở Việt Nam.