RITM VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ
RESEARCH INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR MACHINERY

ĐỊA CHỈ : Láng Hạ Đống Đa. Hà Nội
Điện thoại: 04-85 33322, 04-8533323
Fax: 04-85.33322, 048311873
E-Mail: Tan-ven@Netnam.com.vn

ADDRESS : Lang Ha, Dong Da, Ha Noi
Tel: 04-85 33322, 04-8533323
Fax: 04-85.33322, 048311873
E-Mail: Tan-ven@Netnam.com.vn

LỊCH SỬ

Tiền thân là Viện nghiên cứu các phương pháp công nghệ mới được thành lập năm 1970 . Năm 1979 sáp nhập thêm Phân viện máy nâng vận chuyển và xếp dỡ (M74) và đổi tên thành Viện nghiên cứu công nghệ gia công cơ khí, hiện nay là Viện nghiên cứu Công nghệ.
Quyết định thành lập số 700/CL/CB ngày 21/9/1970 của Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công nghiệp).
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số 348 ngày 9/11/1994  của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

HISTORICAL BACKGROUND

The Institutes predecessor was the Research Institute of New Technology Methods which was established in 1970. In 1979, integrated with the Sub-institute of Elevated transferring and loading/unloading machines (M74), its name was changed to the Research Institute for Technologies Machinery Processing. Now, the Research Institute of Technology for Machinery.
Decision of establishment No 700/CL/CB dated 21/9/1970 of the Minister for Mechanical Engineering and Metallurgy (presently the Ministry of Indust)
Registered Activity Certificate on Science and Technology No, 348 dated 9 November. 1994 of the Ministry of 5 , Technology and Environment.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực đúc, nhiệt luyện và kiểm định vật liệu Đúc, nhiệt luyện và chế tạo hoàn chỉnh các chi tiết và sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt là khả năng chịu nhiệt, chịu mài mòn và ăn mòn cường độ cao trên các thiết bị hiện đại.
  • Nghiên cứu và kiểm định các loại vật liệu kim loại (cơ tính, tổ chức kim tương, thành phần hóa học: khuyết tật…) bằng các thiết bị hiện đại.
  • Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị cầu trục, cổng trục … tải trọng đến IOT.
  • Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt các hệ thống \ khí hậu (thông gió, điều hòa không khí …).
  • Đào tạo kỹ sư chuyên ngành và công nhân bậc cao.
FUNCTIONS AND TASKS

  • Research, transfer of technology and equipment in the field of foundry, heat treatment, material quality control. Casting, heat treating manufac­ture and finishing high-tech required products and details, especially their heat resistant capac­ity, erosion-resistant capacity and high intensive erosion by modem equipment.
  • Research and quality control of different type of metal materials (mechanic characteristics; metallic structure: chemical composition; faults…) by modern equipment.
  • Designing, nt. ring, installing microcli­mate system (ventilator, air conditioner…).
  • Training specialized engineers and high level workers.
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1.Hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài các cấp trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ đúc, nhiệt luyện, chế tạo cơ khí (trong các chương trình KC-04, KHCN-05, KC-02…).

2.Chế tạo nhiều phụ tùng có yêu cầu làm việc đặc biệt cho sản xuất xi măng, khai thác mỏ, hóa chất ( búa đập đá vôi, tấm lót, răng gầu, bơm chịu hóa chất…).

3.Thiết kế, chế tạo, lắp đặt nhiều cẩu trục có trọng tải tới IOT (cầu trục Công ty Giấy Bãi Bằng, Cơ khí Thủy lợi…).

4.Tính toán xử lý vi khí hậu, điều hòa không khí tập trung, thông gió (Trung tâm công nghệ cao HITC, Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Trung tâm công nghệ sạch…).

5.Chuyển giao các công nghệ về đúc, nhiệt luyện (trang bị nhiều cơ sở đúc với lò trung tần, nhiệt luyện tần số cao…).

6.Đào tạo nhiều công nhân bậc cao trong các lĩnh vực nói trên.

MAIN ACTIVITIES AND RESEARCH RESULTS

1.RITM has excellently completed various level of research themes in the field of foundry, heat treatment, machine manufacture (in programs KC-.04; KHCN-05; KC-02…)

2.Manufactured a lot of specifically demanded accessories for cement production, mine exploitation, chemicals (hammer for limestone, liner, teeth bucket, chemical resistant pumps…).

3.Designed manufactured and installed a lot of bridge cranes with capacity up to 10T ( in BaiBang Paper Corporation, Water Resource mechanic Engineering).

4.Microclimate treatment (central air condition, ventilation) in high tech centre HITC, Hanoi Opera House, Centre for technology of Clean Materials…).

5.Transfer of technology in foundry, heat treat­ment (in many foundry enterprises with medium frequency furnace, high frequency heat treat­ment…).

6.Training a number of high-level workers in the above mentioned areas.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ten + 20 =