CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI
HANOI METAL COMPANY


ĐỊA CHỈ: 20 Tôn Thất Tùng,  Phương Khương Thượng, Quận Đống Đa TP. Hà Nội
Điện thoại: 04.8521115
Fax: 04.8523851

ADDRESS: 20 Ton Thai Tung, Khuong Thuong, Dong Da Dist., Ha Noi City
Tel: 84-4.8521115
Fax: 84-4.8523851

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

● Kinh doanh kim khí, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của ngành thép.

● Tổ chức sản xuất hoặc gia công (hoặc liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước) sản xuất các sản phẩm bằng thép.

● Kinh. doanh các dịch vụ về giao nhận, vận chuyển, kho bãi nhà xưởng, cho thuê văn phòng.

● Các hoạt động phụ trợ cho sản xuất kinh doanh và các dịch vụ, đại lý, ký gìn các mặt hàng.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

 ● Trading metals. materials fur steel industry.

● Producing or processing steel products (joint venture and cooperation with local and foreign companies).

● Providing services on goods transportation, delivery and receiling. Warehouse. Office leasing.

● Other supporting activities for business production and services including sales agency. Consignmen


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

one × 3 =