Xuất-nhập khẩu của ngành thép Việt Nam năm 2018

Import and export of Vietnam steel sector in 2018 HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM Nhập khẩu: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018 cả nước nhập khẩu 13,53 triệu tấn thép, trị giá 9,89 tỷ USD, giảm 9,7 % về lượng nhưng tăng 9,7 % về kim ngạch so với năm 2017. […]

Ngành thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017

Vietnam steel industry in 9 months of the year 2017 HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Tăng trưởng GDP quý III đạt 7,46 %, mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua và 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6,41 %. Với tăng trưởng GDP quý I là 5,15 % , […]