Giải pháp nào cho xử lý chất thải rắn ở Hà Nội?

Giải pháp nào cho xử lý chất thải rắn ở Hà Nội?

What is the solution for solid waste treatment in Hanoi?  PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội  Chúng ta thường nói, rác là tài nguyên để sai chỗ. Nếu chúng ta biết sử dụng hợp lý, biết phân rác tại nguồn, thì một phần rác hữu cơ có thể chế […]