Giải pháp nào cho xử lý chất thải rắn ở Hà Nội?

Giải pháp nào cho xử lý chất thải rắn ở Hà Nội?

What is the solution for solid waste treatment in Hanoi?  PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội  Chúng ta thường nói, rác là tài nguyên để sai chỗ. Nếu chúng ta biết sử dụng hợp lý, biết phân rác tại nguồn, thì một phần rác hữu cơ có thể chế […]

Lựa chọn công nghệ tiên tiến xử lý chất thải rắn

Lựa chọn công nghệ tiên tiến xử lý chất thải rắn

Rác thải là vấn đề nóng bỏng hiện nay trong cả nước, không riêng địa phương nào. Hiện nay, hầu như cả nước đều xử lý công nghệ chôn lấp. Công nghệ này tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Nhân dân quanh […]