50 năm ngày thành lập Hiệp hội Thép thế giới

50 năm ngày thành lập Hiệp hội Thép thế giới

50 years of the World Steel Association  TS NGUYỄN VĂN SƯA Hiệp hội Thép Việt Nam  Năm 1965, TS Hans-Gunther Sohl từ August Thyssen Hutte (CHLB Đức) và Thomas F. Patton từ Republic Steel (USA) lần đầu tiên đã thảo luận về việc thành lập Viện Thép quốc tế (International Steel Institute) để tăng cường […]