Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

How to apply Artificial Intelligence in Vietnam  PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) được coi là công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã, đang đẩy mạnh đầu tư để đưa ra các […]