Ứng dụng tự động hóa điều khiển và giám sát hệ thống vận chuyển băng tải của Trung Quốc – kinh nghiệm cho các doanh nghiệp mỏ và cơ khí Việt Nam

Ứng dụng tự động hóa điều khiển và giám sát hệ thống vận chuyển băng tải của Trung Quốc – kinh nghiệm cho các doanh nghiệp mỏ và cơ khí Việt Nam

Hiệu quả mang lại nhờ ứng dụng “Hệ thống điều khiển tự động hóa và giám sát băng tải” của Trung Quốc là bài học kinh nghiệp quý báu cho các DN mỏ và cơ khí Việt Nam…