Châm lửa khai lò cho lò cao số 3 của nhà máy luyện gang (TISCO)

Châm lửa khai lò cho lò cao số 3 của nhà máy luyện gang (TISCO)

Igniting day for the restored blast furnace No 3 of the TISCO iron making factory  TS NGHIÊM GIA1, KS NGUYỄN MINH HÙNG2 1 Hội KHKT Đúc-Luyên kim Việt Nam, 2 Nhà máy Luyện gang (TISCO)  1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA CHỮA LỚN LÒ CAO SỐ 3 NHÀ MÁY LUYỆN GANG (TISCO) Lò cao số 3 […]

Sản xuất thép chống lò từ nguồn phôi trong nước tại Nhà máy cán thép Lưu Xá – TISCO

Sản xuất thép chống lò từ nguồn phôi trong nước tại Nhà máy cán thép Lưu Xá – TISCO

Steel production for mining pits from local steel ingot sources at the steel mill Luu Xa – TISCO TS NGHIÊM GIA, Hội KHKT Đúc và Luyện kim Việt Nam KS VŨ VĂN ÚY và một số công sự của  Nhà máy Cán thép Lưu Xá – TISCO Email: nghiemgia53@gmail.com Nhu cầu nhập khẩu vì thép […]