Sản xuất gang-thép và biến đổi khí hậu

Iron and steel production and climate change TS NGUYỄN VĂN SƯA  Thỏa thuận Paris được thông qua vào năm 2015. Mục tiêu trọng tâm của thỏa thuận là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và các nỗ lực nhằm hạn […]

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Solutions to reduce greenhouse gas emissions in the production process of cast iron and steel in Vietnam TS NGHIÊM GIA – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS VŨ TRƯỜNG XUÂN – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS PHẠM BÁ KIÊM  – TT KHCN Kim loại Email: nghiemgia53@gmail.com 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT THẢI KHÍ […]