Sản lượng thép không gỉ thế giới năm 2019

Sản lượng thép không gỉ thế giới năm 2019

World stainless steel production in 2019 TS NGUYỄN VĂN SƯA Theo Diễn đàn Thép không gỉ quốc tế (International Stainless Steel Forum – ISSF), sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2019 đạt 52,2 triệu tấn; tăng 3 % so với năm 2018. Như vậy, nếu tính từ năm 1950 khi mà sản […]