Sử dụng gang lỏng trong luyện thép lò điện hồ quang

Sử dụng gang lỏng trong luyện thép lò điện hồ quang

Với mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho các đơn vị sản xuất thép trong nước, bài báo giới thiệu những lợi ích và công nghệ liên quan đến sử dụng gang lỏng trong luyện thép lò EAF trên thế giới…

Sản lượng thép thô thế giới năm 2017

Sản lượng thép thô thế giới năm 2017

World crude steel production in 2017 TS NGUYỄN VĂN SƯA Hiệp hội Thép Việt Nam  Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2017 đạt 1.691,2 triệu tấn, tăng 5,3 % so với năm 2016. Sản lượng thép thô tăng ở tất cả các khu vực, trừ các nước […]

Sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2016

Sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2016

The 2016 production of world stainless steel  TS NGUYỄN VĂN SƯA Hiệp hội Thép Việt Nam Theo Diễn đàn Thép không gỉ quốc tế (International Stainless Steel Forum – ISSF), sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2016 đạt 45,8 triệu tấn; tăng 10,2 % so với năm 2015. Thống kê sản lượng […]