Cần các biện pháp mạnh phòng chống thảm họa môi trường

Cần các biện pháp mạnh phòng chống thảm họa môi trường

The need for stronger measures in the prevention of environmental disasters PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội 1. VAI TRÒ CỦA RỪNG Từ góc độ sinh thái và môi trường mà xét, rừng là lá phổi của quả đất, là nòng cốt cân bằng sinh thái. Thông qua tác […]