Độ bền của hỗn hợp làm khuôn cát-nước thủy tinh cháy lỏng tự đông rắn

Độ bền của hỗn hợp làm khuôn cát-nước thủy tinh cháy lỏng tự đông rắn

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về độ bền của hỗn hợp làm khuôn cát-nước thủy tinh chảy lỏng tự đông rắn. Thành phần của hỗn hợp gồm cát thạch anh, nước thủy tinh natri, xi măng pooclang, chất hoạt tính bề mặt alkilsunphônat. The strength of self-hardening silica-sand mixtuxe Nguyễn Ngọc […]