Châm lửa khai lò cho lò cao số 3 của nhà máy luyện gang (TISCO)

Châm lửa khai lò cho lò cao số 3 của nhà máy luyện gang (TISCO)

Igniting day for the restored blast furnace No 3 of the TISCO iron making factory  TS NGHIÊM GIA1, KS NGUYỄN MINH HÙNG2 1 Hội KHKT Đúc-Luyên kim Việt Nam, 2 Nhà máy Luyện gang (TISCO)  1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA CHỮA LỚN LÒ CAO SỐ 3 NHÀ MÁY LUYỆN GANG (TISCO) Lò cao số 3 […]