Ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2019

Ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2019

Vietnam steel industry in 2019 TS NGUYỄN VĂN SƯA 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam năm 2019 đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Tăng trưởng GDP năm 2019 đạt […]