Ngành công nghiệp thép Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019

Vietnam steel industry in the first 4 months of 2019  TS NGUYỄN VĂN SƯA 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích. Trong đó: – Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2019 tăng […]

Công tác xuất-nhập khẩu của ngành thép Việt Nam 10 tháng đầu năm 2018

 The Vietnam import and export of steel products in first 10 months of 2018  HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM Năm 2018 mặc dù ngành thép gặp phải nhiều khó khăn như giá nguyên vật liệu và thành phẩm thép biến đổi khó lường, chính sách bảo hộ mậu dịch nổi lên khắp thế giới, nhưng […]

Phát triển bền vững ngành thép Việt Nam giai đoạn 2018-2035 nhìn từ góc độ tài nguyên khoáng sản

Sustainable development of Vietnam steel industry in the period 2018-2035 from the point of view of mineral resource TS NGHIÊM GIA, Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam ThS NGUYỄN QUANG DŨNG, Viện Luyện kim đen KS BÙI HUY TUẤN, TCTy Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) Email: nghiemgia53@gmail.com Trong những năm qua hoạt động thăm […]

Giải pháp bảo vệ môi trường của ngành thép Việt Nam giai đoạn 2018-2030

Giải pháp bảo vệ môi trường của ngành thép Việt Nam giai đoạn 2018-2030

Environmental protection solutions of Vietnam steel industry in the period 2018-2030  TS NGHIÊM GIA1, KS BÙI HUY TUẤN2 Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam TCTy Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) Email: nghiemgia53@gmail.com  Trong quá trình sản xuất gang, thép trên thế giới và Việt Nam phải sử dụng khối lượng lớn quặng sắt, than cốc, nguyên […]