Ảnh hưởng của năng lượng cơ học đến tính chất thiêu kết của bột kim loại

Ảnh hưởng của năng lượng cơ học đến tính chất thiêu kết của bột kim loại

Bài báo trình bày ảnh hưởng của năng lượng cơ học đến hiệu quả thiêu kết của bột kim loại Fe, Ag, Cu, Al- 4%Cu-4%Mg. Influence of mechanical energy on sintering of metal powders Trần Quốc Lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội TÓM TẮT    Năng lượng cơ học làm tăng nội năng […]