Mối quan hệ giữa chất lượng nguyên liệu với giá thành và chất lượng gang sản xuất theo công nghệ lò cao ở Việt Nam

Trong quá trình sản xuất gang theo công nghệ lò cao (gang lò cao) cần chú ý đến việc chuẩn bị nguyên liệu (phối liệu) nhằm đảm bảo chất lượng và định lượng từng mẻ liệu nạp vào lò cao…