Cung và cầu thép phế trên thế giới và ở các nước ASEAN

Cung và cầu thép phế trên thế giới và ở các nước ASEAN

Global and ASEAN countries scrap demand and supply TS NGUYỄN VĂN SƯA Theo bài trình bầy của Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel) tại Hội nghị tái chế kim loại quốc tế ở Trung Quốc lần thứ 12 năm 2019, xu hướng sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) dự kiến sẽ tăng […]