Cải thiện các khuyết tật bề mặt đối với phôi thép tấm đúc liên tục sản xuất tại Công ty thép TungHo

Cải thiện các khuyết tật bề mặt đối với phôi thép tấm đúc liên tục sản xuất tại Công ty thép TungHo

Improvement on Surface Defect for BILLET/SLAB Combo Casters Manufactured by TungHo Steel Enterprise Corporation  CHING-CHANG LIN  LỜI TÒA SOẠN: Các dây chuyền và thiết bị đúc và đúc-cán liên tục đã được thiết kế và đưa vào sản xuất tại nhiều công ty thép trên thế giới, kể cả ở Việt Nam, trong đó vấn đề […]