Lựa chọn công nghệ tiên tiến xử lý chất thải rắn

Lựa chọn công nghệ tiên tiến xử lý chất thải rắn

Rác thải là vấn đề nóng bỏng hiện nay trong cả nước, không riêng địa phương nào. Hiện nay, hầu như cả nước đều xử lý công nghệ chôn lấp. Công nghệ này tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Nhân dân quanh […]