Công nghệ đột phá không phát thải CO2 trong ngành công nghiệp thép

Non-CO2 emission breakthrough technologies in steel industry TS NGUYỄN VĂN SƯA Các nhà khoa học đã xác định rằng, các hoạt động của con người đã tạo ra ngày một nhiều khí nhà kính (CO2, CH4, NOx, và các khí chứa F), làm hỏng tầng ozon – lớp bảo vệ trái đất khỏi tác động […]