Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

How to apply Artificial Intelligence in Vietnam  PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) được coi là công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã, đang đẩy mạnh đầu tư để đưa ra các […]

Thế mạnh nào cho Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0

Which is strong point for Vietnam in Industry 4.0 Revolution PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đẩy mạnh cách mạng 4.0 là khát vọng phồn vinh của dân tộc, phải chủ động nắm bắt không thể bỏ lỡ. Nhưng Thủ tưởng nêu […]