Nghiên cứu chuyển hóa đồng kim loại trong bã kết tủa đồng từ dây chuyền sản xuất kẽm thành các hợp chất dễ tan

Nghiên cứu chuyển hóa đồng kim loại trong bã kết tủa đồng từ dây chuyền sản xuất kẽm thành các hợp chất dễ tan

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu quá trình oxyclorua hóa đồng kim loại trong bã thải từ dây chuyền điện phân của Nhà máy luyện kẽm Thái Nguyên thành các hợp chất đồng dễ tan.