Nghiên cứu công nghệ chế tạo thép kết cấu hợp kim mác 20XH2M để chế tạo trục răng chủ động cấp 3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo thép kết cấu hợp kim mác 20XH2M để chế tạo trục răng chủ động cấp 3

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác lập công nghệ hợp lý để chế tạo thép hợp kim 20XH2M làm trục răng chủ động cấp 3 trong hộp giảm tốc nhằm nội địa hoá sản xuất…