Chế tạo vật liệu in 3D nền nhựa cốt hạt kim loại ABS-Ni bằng phương pháp nghiền và ép đùn cơ học

Chế tạo vật liệu in 3D nền nhựa cốt hạt kim loại ABS-Ni bằng phương pháp nghiền và ép đùn cơ học

Trong nghiên cứu này, vật liệu compozit nền nhựa cốt hạt kim loại Acrylonitrile Butadiene Styrene-Nickel (ABSNi) được tổng hợp bằng phương pháp nghiên cơ học từ các vật liệu ban đầu là hạt nhự ABS và bột kim loại Ni với hàm lượng Ni lần lượt là 10 và 20 % k.l…

Nghiên cứu tính chất sau nhiệt luyện của Inconel 718 chế tạo bằng phương pháp in 3D nhờ thiêu kết trực tiếp kim loại bằng laze

Nghiên cứu tính chất sau nhiệt luyện của Inconel 718 chế tạo bằng phương pháp in 3D nhờ thiêu kết trực tiếp kim loại bằng laze

Bài báo này đã đánh giá tổ chức và cơ tính của mẫu IN718 chế tạo bằng phương pháp in 3D DMLS sau khi xử lý nhiệt theo tiêu chuẩn ASM 5662.