Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh

Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh

Trong nghiên cứu này đã ứng dụng các giải pháp công nghệ đơn giản hơn và hoàn toàn mới (chưa có công bố trên thế giới) là tạo mầm dị thể và nguội nhanh nhằm tạo sự lớn lên cạnh tranh giữa nhánh cây và cùng tinh bằng các phương pháp rót thông thường, rót qua máng nghiêng […]

Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16

Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16

Bài báo dưới đây trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng bền của vật liệu chi tiết ống phóng đạn xuyên lõm chống tăng B41M được chế tạo từ hợp kim nhôm Д16 tại vùng có biến dạng chồn.