Sản xuất thép chống lò từ nguồn phôi trong nước tại Nhà máy cán thép Lưu Xá – TISCO

Sản xuất thép chống lò từ nguồn phôi trong nước tại Nhà máy cán thép Lưu Xá – TISCO

Steel production for mining pits from local steel ingot sources at the steel mill Luu Xa – TISCO TS NGHIÊM GIA, Hội KHKT Đúc và Luyện kim Việt Nam KS VŨ VĂN ÚY và một số công sự của  Nhà máy Cán thép Lưu Xá – TISCO Email: nghiemgia53@gmail.com Nhu cầu nhập khẩu vì thép […]

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Solutions to reduce greenhouse gas emissions in the production process of cast iron and steel in Vietnam TS NGHIÊM GIA – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS VŨ TRƯỜNG XUÂN – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS PHẠM BÁ KIÊM  – TT KHCN Kim loại Email: nghiemgia53@gmail.com 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT THẢI KHÍ […]

Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn để tính toán quá trình nung cảm ứng đạt trạng thái bán lỏng của phôi hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình xúc biến

Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn để tính toán quá trình nung cảm ứng đạt trạng thái bán lỏng của phôi hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình xúc biến

Trong bài báo này, phương pháp sai phân hữu hạn (FDM) được sử dụng để tính toán quá trình truyền nhiệt khi gia nhiệt bằng dòng cảm ứng nhằm đưa nhiệt độ tới vùng bán lỏng…

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột nhôm kim loại để sản xuất các hợp kim bằng phương pháp nhiệt kim

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột nhôm kim loại để sản xuất các hợp kim bằng phương pháp nhiệt kim

Việc sản xuất một số hợp kim fero như titan, zirconi từ quặng ilmenit hoặc quặng zircon cho ngành chế tạo máy trong nước được thực hiện bằng phương pháp nhiệt nhôm. Tuy nhiên cho đến nay chưa có cơ sở nào sản xuất bột nhôm cho mục đích này. Các nghiên cứu nhằm xác […]