Mô phỏng và thực nghiệm quá trình uốn thép tấm dày tạo ống đường kính lớn trên máy uốn bốn trục

Mô phỏng và thực nghiệm quá trình uốn thép tấm dày tạo ống đường kính lớn trên máy uốn bốn trục

Mục đích của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các thông số công nghệ như chiều dày phôi, chuyển vị của các trục uốn đến quá trình hình thành sản phẩm ống bằng mô phỏng số trên phần mềm Abaqus…

Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh

Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh

Trong nghiên cứu này đã ứng dụng các giải pháp công nghệ đơn giản hơn và hoàn toàn mới (chưa có công bố trên thế giới) là tạo mầm dị thể và nguội nhanh nhằm tạo sự lớn lên cạnh tranh giữa nhánh cây và cùng tinh bằng các phương pháp rót thông thường, rót qua máng nghiêng […]

Xử lý sản phẩm rắn sau ăn mòn inmenit hoàn nguyên theo công nghệ Becher để thu hồi rutin và hematit

Xử lý sản phẩm rắn sau ăn mòn inmenit hoàn nguyên theo công nghệ Becher để thu hồi rutin và hematit

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở chế độ hòa tách phù hợp: nồng độ axit H2SO4 15 %, nhiệt độ 60 oC và thời gian 120 phút, rutin tổng hợp thu được có hàm lượng TiO2 xấp xỉ 90 %…

Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16

Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16

Bài báo dưới đây trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng bền của vật liệu chi tiết ống phóng đạn xuyên lõm chống tăng B41M được chế tạo từ hợp kim nhôm Д16 tại vùng có biến dạng chồn.

Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp

Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp

Trong bài báo này, thép các bon siêu thấp (ULC) được cán nguội và ủ kết tinh lại ở nhiệt độ 600, 700 và 800 oC với thời gian ủ khác nhau để xem xét ảnh hưởng của Nb và Ti đến tổ chức tế vi và độ cứng tế vi…

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc, tính chất của hệ phủ kép hợp kim NiCr và Al trên nền thép C45

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc, tính chất của hệ phủ kép hợp kim NiCr và Al trên nền thép C45

Nghiên cứu trình bày các pha tạo thành trong quá trình xử lý nhiệt cho lớp phủ kép Ni-Cr và Al, các mẫu được ủ ở nhiệt độ 550 oC, 600 oC và 650 oC…

Khả năng bám dính của nhôm trên bề mặt thủy tinh trong môi trường khí quyển

Khả năng bám dính của nhôm trên bề mặt thủy tinh trong môi trường khí quyển

Ảnh hưởng của nhiệt độ nhôm lỏng và khoảng cách nhỏ giọt đến góc thấm ướt giữa nhôm và thủy tinh loại A thực hiện theo chế độ nhỏ giọt nhôm lỏng sẽ được trình bày trong bài báo này…