Trang chủ / Tin tức chung / Tình hình sản xuất kim loại màu ở Tổng công ty Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tình hình sản xuất kim loại màu ở Tổng công ty Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

02/05/2020

Báo cáo trình bày về tình hình sản xuất kim loại màu tại Tổng công ty Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Production situation for non-ferrous metals in the  Minerals Corporation and the Group of Vietnam Coal and Minerals Industries

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN (TKV) HỘI KHOA HỌC KỸ-THUẬT ĐÚC-LUYỆN KIM (VIMICO)

   

 

 

 

 

 

 

 

 \