Trang chủ / Thành viên hội / CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA TRÚC THÔN

CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA TRÚC THÔN

10/07/2013

CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA TRÚC THÔN 
TRUC THON REFRACTORY MATERIAL COMPANY 

ĐỊA CHỈ: Xã Cộng Hòa. Huyện Chí Linh, Tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 0320.882~43 Fax: 0320.883 163 
ADDRESS: Cong Hoa Commune, Chi Linh Dist., Hai Dương Province. 
Tel: 84-320.882243 Fax: 84-320.883163

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

● Khai thác, chế biến và cung cấp đất sét trắng, đất chịu lửa, Dolômit cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu chịu lửa, thủy tinh, gốm sứ... và các ngành công nghiệp khác. 
● Sản xuất gạch chịu lửa Sa mốt loại A, B. Sản xuất và cung cấp vốn xây sa mốt các loại, bột khuôn đúc từ nguyên liệu của Trúc Thôn. 
● Sản xuất đất đèn các loại phục vụ công nghiệp và dân dụng.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

● Exploiting, processing and supplying white clay, dolomite fur production of constnlction and refractory materials, glass, pottery ... and other industries. 
● Producing refractory samote brick A, B. 
● Producing and supplying samote mortar, mould powder from materials of Truc Thon. 
● Producing calcium carbide for industrial and household use.