Trang chủ / Thành viên hội / CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

10/07/2013

CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI 
HANOI METAL COMPANY 

ĐỊA CHỈ: 20 Tôn Thất Tùng,  Phương Khương Thượng, Quận Đống Đa TP. Hà Nội 
Điện thoại: 04.8521115 Fax: 04.8523851 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

● Kinh doanh kim khí, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của ngành thép. 
● Tổ chức sản xuất hoặc gia công (hoặc liên doanh. liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước) sản xuất các sản phẩm bằng thép. 
● Kinh. doanh các dịch vụ về giao nhận, vận chuyển, kho bãi nhà xưởng, cho thuê văn phòng.
● Các hoạt động phụ trợ cho sản xuất kinh doanh và các dịch vụ, đại lý, ký gìn các mặt hàng. 

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

● Trading metals. materials fur steel industry. 
● Producing or processing steel products (joint venture and cooperation with local and foreign companies). 
● Providing services on goods transportation, delivery and receiling. Warehouse. Office leasing. 
● Other supporting activities for business production and services including sales agency. Consignmen