Trang chủ / Thành viên hội / CÔNG TY CƠ KHÍ MIỀN TRUNG

CÔNG TY CƠ KHÍ MIỀN TRUNG

10/07/2013

CÔNG TY CƠ KHÍ MIỀN TRUNG 
CENTRAL METAL COMPANY

 ĐỊA CHỈ: 16 Thái Phiên, TP Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511 822807 , 822805, 821824 
Fax: 0511 823306 
E-mail: cevimetal@dng.vnn.vn 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH  

● Kinh doanh kim khí: mua bán gang, thép ngoại nhập, thép sản xuất trong nước. 
● Sản xuất các loại thép xây dựng và gia công các sản phẩm kim loại. 
● Kinh doanh vật tư thứ, phế liệu, vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng. 
● Kinh doanh khách sạn. 
● Nhận bán hàng đại lý cho các tổ chức trong và ngoài nước. 
● Cung ứng sắt thép, phôi thép, vật tư tổng hợp các loại đến chân công trình, đến kho nhà máy theo yêu cầu của khách hàng.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

● Trading metals: Buying and selling imported iron and steel as well as those manufactured locally. 
● Producing different kinds of construction steel and processing metal products. 
● Trading secondary, substandard, general and construction materials. 
● Providing hotel services. 
● Acting as a sales agent on metals for domestic and overseas organizations. 
● Supplying and transporting various kinds of iron and steel products, steel billet and general materials to construction sites, and warehouse on customer demands.