TRƯỜNG KỸ THUÂT CƠ KHÍ LUYỆN KIM SÀI GÒN
SAIGON INSTITUTE OF MECHANICS – METALLURGICAL TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ: Số 4, Nguyễn Biểu, Phường 1 Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 9233829

Fax: 08. 9233828

E-Mail: saimete@hcm.vnn.vn

ADDRESS: No 4. Nguyen Bieu. Dist. 5, Ho Chi Minh City

Tel 84-8.9233829

Fax: 84-8.9233828

E-Mail: saimete@hcm.vnn.vn

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Quyết định thành lập số 209 1/QĐ-UB-VX của Chủ Tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/04/2000.

 BAN LÃNH ĐẠO

Chủ tịch HĐ Quản trị: CN. Lưu Bạc Đệ

Hiệu trưởng: GS.TSKH. Phạm Phố

 NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1 Cán kẻo kim loại

2. Cơ khí gò

3. Cơ khí hàn

4. Kỹ thuật cơ khí

5. Sửa chữa xe máy

6. Kế toán

7. Đúc – Luyện kim

8. Đúc luyện và Giai công kim hoàn

9. Điện tử – Tin học – Điện công nghiệp

10 Vận hành máy lạnh

1 1 Kỹ thuật môi trường

12. Xây dựng

 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Đã đào tạo 1.500 học sinh và sinh viên đều có việc làm .

 HỢP TÁC QUỐC TÊ

• Hợp tác với 7 trường Đại học và Học viện Đài Loan

• Hợp tác với 2 trường Đại học và Học viện của Trung Quốc

• Hợp tác với Úc, Canada, Đức, Pháp, v.v….

THE FOUNDATION HISTORY

The number of Decision 2091/QD-UB-VX by President of People’s Committee Ho Chi Minh.

 STEERING COMMITTEE

Chief Executive Officer: BA. Luu Bac De

President: Prof.Dr.Sc. Pham Pho

 TRAINNING PROFESSIONS

1. Metallic Rolling

2. Mechanic Curve

3. Mechanic Welding

4. Mechanic Engineering

5. Repairing Motorbike

6. Accounting

7. Foundry -Metallurgical Technology

8. Foundry Metallury – Procesing Silver  and Gold Jewellery

9. Electric-Informatics-Industrial Electricity

10. Operating Air – conditioned

11. Environment Technology

12. Civil – Industrial Engineering

 THE RESULT OF TRAINNING

Saimete trainned 1.500 students, after graduated have in work.

 INTERNATIONAL COOPERATION

• Cooperate with seven Universities and Institutes of Taiwan.

• Cooperate with two Universities and Institutes of China.

• Cooperate with Australia, Canada, German. France v..v.

1 bình luận

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>