TISCO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN
THAI NGUYEN IRON AND STEEL CORPORATION

ĐỊA CHỈ: Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.832110 – 832236

Fax: 0280.832056

ADDRESS: Cam Gia Ward, Thai Nguyen City

Tel: 84-280.832110 – 832236

Fax: 84-280.832056

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

* Khai thác, tuyển chọn quặng sắt, than và các nguyên liệu khác.

* Sản xuất than cốc và các sản phẩm hóa chất.

* Sản xuất gang, hợp kim sắt, thép thỏi, thép cán các loại

* Gia công kim loại.

* Sản xuất vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng.

* Sản xuất ôxy, đất đèn, hồ điện cực.

* Chế tạo, thi công các công trình và thiết bị công nghiệp luyện kim.

* Sửa chữa máy móc và thiết bị.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

* Exploitating and beneficating iron ore, coal and other products.

* Production of coking coal and chemical products.

* Iron making, ferro-alloy, casting and rolling Metal processing.

* Manufacturing heat- resistant materials and construction materials.

* Production of oxygen processing, calcium carbide, electrode paste.

* Manufacture of metallurgical and industrial equipment.

* Repairing machineries equipment and facilities.

* Production of refractory and building materials.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

5 × 3 =