KHOA CƠ KHÍ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
THE FACULTY OF MECHANIC DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ĐIẠ CHỈ: 54, Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.842741

Fax: 0511.842771

E-mail: E-mail: khoacokhi@ud.edu.vn

ADDRESS: 54. Nguyen Luong Bang. Lien Chieu Dist., Da Nang City

Tel: 84-511 842741

Fax: 84-511 842771

E-mail: khoacokhi@ud.edu.vn

GIỚI THIỆU

Khoa Cơ khí được thành lập tháng 7 năm 1975

• Ban Lãnh đạo Khoa Cơ khí thời kỳ từ 1995 -2005

Chủ nhiệm Khoa PGS TS Đào Xuân Tùy

• Các phó chủ nhiệm Khoa:

KS.GVC. Nguyễn Ngọc Diệp

TS. Đinh Minh Diệm

TS Nguyễn Hoàng Việt

• Thời kỳ 2005 – nay

Chủ nhiệm Khoa TS Đinh Minh Diệm

• Các phó chủ nhiệm Khoa

ThS Châu Mạnh Lực

ThS. Nguyễn Đặc Lực

 NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

• Cơ khí Chế tạo máy

• Cơ khí Động lực

• Luyện & Cán thép

• Đúc & Nhiệt luyện

 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

• Tiến sĩ: 07

• Thạc sĩ: 33

• Kỹ sư: 3.500

• Đề tài NCKH cấp Nhà nước: 01

• Đề tài NCKH cấp Bộ: 25

 HỢP TÁC QUỐC TẾ

• Quan hệ hợp tác với Viện Đại học Bách khoa quốc gia Grenoble (INPG), Cộng hòa Pháp.

• Quan hệ hợp tác với Trường Đại học Công nghệ (ETS), Canada.

INTRODUCTION

The faculty of Mechanic was founded in the Juillet 1975.

• Leadership of periods 1995 – 2005

Dean: Prof. Dr. Tran Xuan Tuy

• Vice Dean:

Eg. Nguyen Ngoc Diep

Dr. Dinh Minh Diem

Dr. Nguyen Hoang Viet

• 2005 up to now:

Dean: Dr. Dinh Minh Diem

• Vice Dean:

MA. Chau Manh Luc

MA. Nguyen Dac Luc

 BRANCHES TO TRAIN

• Mechanical Engineering

• Auuto & Internal Combustion Engine

• Metallurgy & Laminate Steel

• Found & Thremal Treatment

 RESULTS OF TRAINING & RESEARCH OF SCIENCE

• Engineer: 3.500

• National themes of rsearch: 01

• Ministerial themes of rsearch: 25

 INTERNA HONAL RELAI IONS

• Grenoble Institute of National Politechnic (INP(i). Republique France.

• Montrean College Technology (ETS). Canada.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

five × two =