CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ
PHU MY FLAT STEEL COMPANY


ĐỊA CHỈ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu
Điện thoại : 064.921457 – Fax: 064.921458
Văn phòng tại TP, Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Phòng 702~ 34 Lê Du ẩn, Quận 1 TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.8273729 Fax: 08.8273730

ADDRESS: IPZ PhuMy 1 , Tan Thanh Dist., Ba Ria – Vung Tâu Province
Tel: 84-64.921457 – Fax: 84-64.921458
Office: 702134 Le Du an, District 1 , HCM City
Tel: 84-8.8273729 Fax: 84-8.8273730

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

Sản xuất kinh doanh các loại thép tấm, thép lá.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

 Producing and trading all kinds of CRC, HRC.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

10 + 15 =