CÔNG TY THÉP ĐÀ NẴNG
DA NANG STEEL COMPANY

ĐỊA CHỈ: Khu Công nghiệp Hòa Khánh Quận Liên Chiêu. TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.842174 – 0511.842561
Fax : 0511.842174

ADDRESS: Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chiêu Dist.. Da Nang City
Tel: 84-511 .842174, 84-511.842561
Fax : 84-511.842174

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

● Sản xuất các loại thép xây dựng, thép chế tạo thông dung

● Sản xuất và gia công các chi tiết thép, gang

● Kinh doanh dịch vụ, giới thiệu, mua bán trao đổi các sản phẩm do Công ty sản xuất, các loại nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất thép.

● Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, nguyên nhiên liệu, các trang thiết bị phục vụ cho các dây chuyền sản xuất thép.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES

● Manufacturing: Construction steel, common fabricated steel.

● Manufacturing and processing steel and iron elements.

● Services: Marketing, selling and purchasing products, fuel O materials that in used for steel production.

● Exporting and importing materials, fuel and equipment used in steel production lines.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

fourteen − two =