CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM
METALLURGICAL ELECTROL MECHANICAL COMPANY

 

ĐỊA CHỈ: Phường Cam Giá TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.832407
Fax: 0280.833463

ADDRESS: Cam Gia Thai Nguyen Cây, Thai Nguyen Province
Tel: 84-280.832407
Fax: 84-280.833463

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

 ● Khai thác đá các loại phục vụ các ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông. Sản lượng 200.000 m3/năm.

● Chuyên sản xuất xi măng mác PCB30, PCB40 phục vụ trong xây dựng và giao thông. Công suất 30.000 tan/năm.

● Sửa chữa, lắp đặt các thiệt bị luyện kim và khai khoáng.

● Xây dựng sửa chữa các công trình công nghiệp và dân dụng.

● Chế tạo, lắp đặt. sửa chữa kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng.

● Xây mới và sửa chữa các loại lò công nghiệp.

●  Lắp đặt, sửa chữa các loại đường ống dân dụng và công nghiệp với mọi áp lực.

● Đại tu sửa chữa: lắp đặt động c(y điện Cao hạ thế công suất đến 2500 Kw điện thế 6KV.

● Xây lắp các đường day và trạm biến thế điện 35KV.

● Sửa chữa: trung đại tu các máy biến thế lò điện và máy biến thế. Công suất máy đến 50.000 KVA, điện thế đến 110 KV.

● Chỉnh rơle và kiểm định các thiết bị điện cao: hạ thế

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

 ● Exploiting stones fur industries, construction and

transportation. Output is 200.000 m3/year.

● Producing cement PCB30, PCB40 used in con- struction and transportation. Output is 30.000 tons/year.

● Repairing: installing metallurgical and mining equipment.

● Building. repairing industrial and civil facilities.

● Manul’ctcturing, installing and repairing steel structures of industrial and civil facilities.

● Building and repairing industrial furnaces.

● lnstalling. repairing industrial and civil pipes under varlous pressures.

● Repairing: installing low-high voltage engines, capacity up to 2~500 Kw, voltage up to 6KV.

● Setting up electric lines and transformer up to 35 KV.

● Repairing, maintaining and overhauling electric arc furnace transformer and transformers.

● Capacity is up to 50.000 KVA. voltage is up to 1 10KV.

● Adjusting relay and testing low and high voltage electnc equipments.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

sixteen + 15 =