CÔNG TY KIM KHÍ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ tại Lầu 1 , số 8 đường Lê Duẩn, Quận 1 , TP. Hồ Chí Minh. Phạm vi hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng kim khí, các dịch vụ giao vận, kho bãi...