Ảnh hưởng của hàm lượng ôxit titan tới tính chất của gốm ôxit nhôm

Ảnh hưởng của hàm lượng ôxit titan tới tính chất của gốm ôxit nhôm

Những kết quả nghiên cứu thu được sẽ mở ra triển vọng về khả năng chế tạo trong nước vật liệu gốm tiên tiến nền ôxit nhôm sử dụng trong các lĩnh vực đặc biệt như làm vật liệu chống đạn. The effect of oxyde titania content on alumina ceramic’s properties Vũ Lê Hoàng1, Trần […]

Ảnh hưởng của TiO2 tới khả năng hạ thấp nhiệt độ thiêu kết gốm α-Al2O3

Ảnh hưởng của TiO2 tới khả năng hạ thấp nhiệt độ thiêu kết gốm α-Al2O3

Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một số kết quả thu được khi nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia TiO2 tới khả năng thiêu kết gốm oxit nhôm ở dưới 1600°C. The effect of SiO2 on lowering sintering temperature of α-Al2O3 ceramic VŨ LÊ HOÀNG, TRẦN THẾ PHƯƠNG Viện Công nghệ […]