Xử lý nhiệt và các tính chất của lớp phủ hợp kim NiCr thẩm thấu với phốt phát nhôm

Xử lý nhiệt và các tính chất của lớp phủ hợp kim NiCr thẩm thấu với phốt phát nhôm

Heat treatment and properties of nickel chromium alloy coating penetrated with aluminum phosphate  NGUYỄN VĂN TUẤN1,*, PHẠM THỊ HÀ1, PHẠM THỊ LÝ1, LÝ QUỐC CƯỜNG1, ĐINH THỊ MAI THANH1, LÊ THU QUÝ2 1 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, […]