Ảnh hưởng của hàm lượng cacbon đương lượng đến cơ tính của thép 16Mn

Ảnh hưởng của hàm lượng cacbon đương lượng đến cơ tính của thép 16Mn

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cacbon đương lượng đến cơ tính của thép 16Mn. Các mẫu thép được nấu-luyện trong lò cảm ứng trung tần để đạt thành phần hóa học theo yêu cầu, đúc thỏi và rèn nóng.

Nghiên cứu hành vi tái ôxy hóa thép lỏng

Nghiên cứu hành vi tái ôxy hóa thép lỏng

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu hành vi tái ôxy hóa thép lỏng. Thí nghiệm xác định mức độ cháy hao các nguyên tố khi thép lỏng tiếp xúc với môi trường không khí đã được tiến hành trong lò điện cảm ứng trung tần dung tích 10 kg tại Trường […]