Các chỉ số bền vững của ngành thép thế giới

Các chỉ số bền vững của ngành thép thế giới

Sustainable indicators of the world steel industry TS NGUYỄN VĂN SƯA Từ năm 2004, hàng năm Hiệp hội Thép thế giới đã công bố các chỉ tiêu bền vững của ngành. Các chỉ tiêu bền vững của ngành thép bao gồm 8 chỉ tiêu và được chia thành 3 nhóm: các chỉ tiêu bền vững […]

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Vietnam steel industry in the first 6 months of 2021 TS NGUYỄN VĂN SƯA  1.  TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covit 19 năm 2020, ngành thép thế giới trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được mức tăng […]

Ngành thép Việt Nam năm 2020 trên bản đồ thép thế giới

Ngành thép Việt Nam năm 2020 trên bản đồ thép thế giới

Vietnam steel industry 2020 in the World steel map HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM  1.  NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP THẾ GIỚI Thép là loại vật liệu cơ bản được sử dụng trong hầu hết các hoạt động của con người : xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng, chế tạo máy móc, giao thông […]

Đào tạo nhân lực trình độ cao cho công nghệ mũi nhọn

On the training highly qualified human resources for the advanced technology PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII lần này thể hiện một tâm nhìn xa, một khát vọng lớn của đảng, của dân tộc ta là đưa nước ta trở […]

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

The application orientations of artificial intelligence in Vietnam NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là công nghệ chủ chốt cửa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã và đang đẩy mạnh đầu tư để ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế – […]

Dự báo nhu cầu thép thế giới

Dự báo nhu cầu thép thế giới

Forecast of world steel demand TS NGUYỄN VĂN SƯA  Theo Hiệp hội Thép thế giới (World Steel Association – WSA) Nhu cầu thép thế giới năm 2020 và 2021 có triển vọng lạc quan hơn nhiều so với dự báo trước đó được đưa ra vào tháng 6. Mặc dù vẫn cho thấy sự suy […]

Báo cáo hoạt động Hội KHKT Đúc – Luyện Kim Việt Nam năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM  VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                           Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM VIỆT NAM (Năm 2020 và định hướng hoạt […]

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020

Vietnam steel industry in the first 9 months 2020  TS NGUYỄN VĂN SƯA  1.  TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covit 19, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 vẫn là một điểm sáng và đã đạt […]

Ngành công nghiệp thép Việt Nam quý I năm 2020

Ngành công nghiệp thép Việt Nam quý I năm 2020

Vietnam steel industry in the quarter 1- 2020  TS NGUYỄN VĂN SƯA 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Kinh tế-xã hội của Việt Nam quý I/2020 trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, thậm chí suy giảm ở các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản […]

Sản lượng thép không gỉ thế giới năm 2019

Sản lượng thép không gỉ thế giới năm 2019

World stainless steel production in 2019 TS NGUYỄN VĂN SƯA Theo Diễn đàn Thép không gỉ quốc tế (International Stainless Steel Forum – ISSF), sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2019 đạt 52,2 triệu tấn; tăng 3 % so với năm 2018. Như vậy, nếu tính từ năm 1950 khi mà sản […]