Nghiên cứu acatamit trực tiếp tinh quặng đồng sunfua

Nghiên cứu acatamit trực tiếp tinh quặng đồng sunfua

A study on direct acatamite process of copper sulfide ore  NGÔ HUY KHOA*, PHẠM ĐỨC THẮNG, NGUYỄN TRUNG KIÊN, ĐỖ NGUYỄN HUY TUẤN Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN Email: khoanh@ims.vast.ac.vn  TÓM TẮT Quá trình acatamit từ tinh quặng sunfua đồng được mô tả trong bài báo […]

Nghiên cứu công nghệ đúc các mắt gió và mắt cửa xỉ của lò cao 550 m3

Nghiên cứu công nghệ đúc các mắt gió và mắt cửa xỉ của lò cao 550 m3

Mục đích của nghiên cứu này là bằng nguyên, vật liệu và các thiết bị sẵn có trong nước, nghiên cứu phương pháp chế tạo bộ nhỏ mắt gió và bộ nhỏ cửa xỉ của lò cao 550 m3 theo thiết kế mới của Trung Quốc, tiến tới giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu […]

Cải thiện các khuyết tật bề mặt đối với phôi thép tấm đúc liên tục sản xuất tại Công ty thép TungHo

Cải thiện các khuyết tật bề mặt đối với phôi thép tấm đúc liên tục sản xuất tại Công ty thép TungHo

Improvement on Surface Defect for BILLET/SLAB Combo Casters Manufactured by TungHo Steel Enterprise Corporation  CHING-CHANG LIN  LỜI TÒA SOẠN: Các dây chuyền và thiết bị đúc và đúc-cán liên tục đã được thiết kế và đưa vào sản xuất tại nhiều công ty thép trên thế giới, kể cả ở Việt Nam, trong đó vấn đề […]

Quy trình vận hành an toàn nhà máy luyện kim – Cách tiếp cận tổng hợp

An overall approach for safety operation in metallurgical plant  S. R. BROWN  TÓM TẮT Trong nhiều hoạt động của mỏ và nhà máy luyện kim, sự an toàn được coi là một công đoạn cần đặc biệt lưu tâm được đặt ưu tiên trên cả việc quản lý vận hành. Trong cách tiếp cận này, nhận […]

Sản xuất thép chống lò từ nguồn phôi trong nước tại Nhà máy cán thép Lưu Xá – TISCO

Sản xuất thép chống lò từ nguồn phôi trong nước tại Nhà máy cán thép Lưu Xá – TISCO

Steel production for mining pits from local steel ingot sources at the steel mill Luu Xa – TISCO TS NGHIÊM GIA, Hội KHKT Đúc và Luyện kim Việt Nam KS VŨ VĂN ÚY và một số công sự của  Nhà máy Cán thép Lưu Xá – TISCO Email: nghiemgia53@gmail.com Nhu cầu nhập khẩu vì thép […]

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Solutions to reduce greenhouse gas emissions in the production process of cast iron and steel in Vietnam TS NGHIÊM GIA – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS VŨ TRƯỜNG XUÂN – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS PHẠM BÁ KIÊM  – TT KHCN Kim loại Email: nghiemgia53@gmail.com 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT THẢI KHÍ […]