2.3. Đúc thỏi hợp kimm

    Đã sử dụng công nghệ đúc ở nhiệt độ thấp, có nghĩa là để hợp kim lỏng trong chén, hạ nhiệt lò, sau đó mới đúc vào khuôn. Như mẻ M43 ra lò ở nhiệt độ cao và hạ nhiệt xuống dưới 1400°C để đúc đã đạt được kết quả tốt nhất (xem hình 3 và bảng 3).

Bảng 3

Bảng 3

Hình 3

Hình 3 Khuôn và thỏi hợp kim đúc

    Bảng 3 cho thấy mẻ M31 có sử dụng phương pháp rút thỏi bằng ống thạch anh rất thuận lợi cho thao tác và tạo kết tinh đồng đều, nhưng vẫn cần có thêm số liệu nghiên cứu bổ xung.

2.4. Nhiệt luyện hợp kim

    Mục đích của lựa chọn công nghệ nhiệt luyện là ổn định tổ chức và độ hạt thích hợp cho quá trình gia công tiếp sau. Do cấu trúc nền sẽ phản ánh màu bề mặt hợp kim, nên phải nhiệt luyện để đạt cấu trúc bề mặt sáng trắng, (xem bảng 4).

TT Mẻ Nguội
tự nhiên
Nguội
trong khuôn
Nguội
trong dòng nước
Gia công
mài cắt
1 M24 x - x x
2 M25 x - x x
3 M26 - x - x
4 M27 - - x x
5 M31 x - x x
6 M43 - - x -

Bảng 4. Kết quả gia công nhiệt luyện các mẫu hợp kim

    Các hợp kim nha khoa, đặc biệt là hợp kim hệ Ni-Cr-Mo-Ti nếu được làm nguội trong dòng nước sẽ chuyển hoá bề mặt sáng dần lên. Mẻ M43 không phải khuấy, không có gạt xỉ, chỉ làm nguội trong dòng nước vẫn đạt bề mặt đẹp.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Lựa chọn công nghệ

    Trên cơ sở 24 mẻ luyện và đúc thỏi đã đúc khuôn xáp và bọc nung cầu răng sứ ở 1200°C trong lò múp tự động. Sau thực nghiệm hợp kim đã sáng, trắng, bám sứ chắc (xem hình 4 và bảng 5).

Hình 4

Hình 4 Các mẫu hợp kim nha khoa sau đúc mẫu chảy (khuôn xáp) và đúc răng sứ

Bảng 5

Bảng 5. Hợp kim đúc mẫu chảy và răng sứ

    Công nghệ mẻ luyện M43 đã được chọn để hoàn thiện, trong khi mẻ luyện M27 khi bọc sứ và nung cho bề mặt hợp kim vẫn bị xám, không đẹp.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>