Trên bảng 2 ta thấy độ cứng của vật liệu cũng tăng dần từ tâm ra đến bề mặt của mẫu. Trên ảnh hiển vi quan sát được tổ chức máctenxít xuất hiện trên bề mặt của mẫu C3, hạt dài ra hình nhánh cây (hình 6). Trong khi đó tổ chức mẫu C2 có kích thước hạt khoảng 10-12 μm sắp xếp đều nhau (hình 7). Trên hình 6 cũng thấy rõ biên giới giữa lõi và vùng bề mặt.

Hình 6

Hình 6. ảnh tổ chức tế vi (x500) của mẫu C3 tương ứng với các vị trí bề mặt p3 (a), lõi tâm p1 (b) và ranh giới giữa bề mặt và lõi tâm p2 (c)

Hình 7

Bảng 3
Hình 7. ảnh tổ chức tế vi của mẫu C2

    Điều đó chứng minh tại sao vật liệu có độ bền cao hơn, bề mặt thì cứng hơn và có tính hàn tốt hơn so với tâm. Bảng 3 là kết quả thực nghiệm xác định các thông số xử lý nhiệt cho sản phẩm thép vằn D20, D28, D50. Kết quả này nhận được trên cơ sở nghiên cứu cơ tính, tổ chức tế vi và độ cứng của các mẫu tương ứng với các sản phẩm trên.

    Nghiên cứu cho thấy để có được các thông số xử lý nhiệt tối ưu thì nhiệt độ của phôi ra khỏi lò, nhiệt độ tại giá cán tinh và tốc độ tại giá cán tinh phải ổn định. áp suất nước được điều chỉnh trên cơ sở tốc độ cán cho từng loại sản phẩm và nhiệt độ tại giá cán tinh.

4. Kết Luận

    Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác nhau giữa hai phương pháp xử lý nhiệt. Cơ tính của vật liệu được cải thiện rõ rệt, giới hạn bền tăng 10%, độ cứng của vật liệu cũng tăng từ trong tâm ra ngoài bề mặt, đảm bảo tính dẻo dai ở tâm và cứng bề mặt, khả năng liên kết với các vật liệu khác được cải thiện. Chế độ nhiệt luyện với áp lực cao của nước đã được ứng dụng thành công tại công ty TNHH Cán thép Tam Điệp.

Tài Liệu Trích Dẫn

  1. Lê Công Dưỡng (chủ biên), Vật liệu học, Nhà xuất bản Khoa học-Kỹ thuật, Hà Nội, 1997
  2. Haji B. B. O et al, Unsteady state thermal behavior of industrial quenched steel bar, 18th World IMACS/MOD- SIM Congress, Australia, 2009
  3. Các số liệu ban đầu và quy trình xử lý nhiệt được thực hiện tại Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp, Ninh Bình, 2009

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>